Madas fête son1er anniversaire

Publié par Nathalie

Madas est membre du CEN, la fédération d’associations qui organise la RNS, va fêter son premier anniversaire samedi 13 octobre 2012.

Discours inaugural de Patrice Andria-Mananjo, Président de MADAS, lors du gala de Madas de novembre 2011,Hilton Orly

Inona moa no mahatonga ilay MADAS?

Efa ela ihany matetika, rehefa miady hevitra isaky  ny maheno ny vokatra azo dia mametraka fanontaniana ny mikasika ny hoavin’ny fantanjahan-tena, na dia misy aza taranja misongadina. Ny Jeux des Iles farany dia vao maika nanamafy ny ahiahinay indrindra mikasika ny baolina kitra, ka nanosika anay nanangana ity fikambanana ity, ny volana septembre teo no niforona ny association MADAS. Noho ireo antony voalaza ireo, dia nanolon-tena izahay hitondra ny anjara birikinay , amin’ny famerenana indray ny toerena tsara efa azon’ireo taranja vitsivitsy, ary indrindra fanomanana tanora afaka hitondra avo ary hametraka ny taranja tsirairay niaviany amin’ny toerana tokony hananany eo amin’ny sehatra rehetra izay hifaninany. Maro ny asa miandry ary tsy mora ny fanatontonsana  izany.

Mots clés

Commentaires